Over het Carrièresymposium

De opening van de Carrièremaand: een symposium gericht op arbeidsmarktoriëntatie! Tijdens het symposium zullen er parallelle lezingen zijn gericht op Informatica/Informatiekunde (Turing Track), Natuurkunde (Newton Track) en Wiskunde (Euler Track). Je bent natuurlijk ook welkom bij een lezing van een andere studie. Je kunt je hier inschrijven voor het symposium. Het (voorlopige) programma is hieronder te zien.

Turing Track

BBG 1.61

Tijd Onderdeel
15:00 - 15:15 Inloop
15:15 - 16:00
Capgemini Blockchain
Je kent blockchain waarschijnlijk als de achterliggende technologie van cryptocurrency zoals de Bitcoin. Maar wat is blockchain eigenlijk en waarvoor kan het allemaal nog meer gebruikt worden? Er zijn meerdere manieren om blockchain in te zetten, maar wanneer kies je ervoor om het te gebruiken en welke optie gebruik je dan? In de lezing zal Capgemini deze vragen en nog meer beantwoorden aan de hand van ervaring in de praktijk en het bedrijfsleven.
16:00 - 16:15 Pauze
16:15 - 17:00
Curavista Hoe kan je zelf meehelpen gezond te blijven?
Hoe kan je zelf meehelpen een ziekte onder controle te houden? Dat zijn de vragen waar Curavista een antwoord op wil geven met het platform Gezondheidsmeter PGO. Vanuit één overzicht, samen met je zorgverleners, grip krijgen op ziekte en gezondheid. Dat klinkt eenvoudig maar vraagt om een multidisciplinair team waarin ICT specialisten, programma managers, medische specialisten en implementatie managers samenwerken. In de presentatie over Gezondheidsmeter PGO worden beide aspecten belicht: Wat is Gezondheidsmeter PGO?

Door: drs Esther van Noort, directeur Curavista bv Techniek achter Gezondheidsmeter PGO. Door: Jeroen Leeuwestein, lead developer Curavista bv / ex bestuurslid A-Eskwadraat
17:00 - 17:15 Pauze
17:15 - 18:00
Everest Waarom moet ik zoveel irrelevante vragen invullen als ik simpelweg mijn zorgtoeslag aan wil vragen? Of stufi, hypotheek, verzekering….? En waarom als ik al zoveel vragen beantwoord heb duurt het vervolgens weken voordat ik iets hoor? Dat moet toch makkelijker kunnen?! Everest ziet een wereld voor zich waar IT en mens elkaar versterken, waar complexiteit beperkt wordt en dat dit mogelijk is met maatwerk zonder meerprijs . Charley en Wouter zullen een introductie geven van Everest als bedrijf en laten zien wat je met hun tool Blueriq kunt bereiken. Afhankelijk van het publiek zal deze presentatie in het Engels of Nederlands zijn. Deze presentatie is uitermate geschikt voor informatiekundigen, maar ook interessant voor informatici. Door: Charley Gielkens (Business Engineer en oud bestuurslid A-Eskwadraat) en Wouter van den Berg (Senior Business Consultant)
18:00 - 19:00 Borrel in de Vagant

Euler Track

KBG Cosmos

Tijd Onderdeel
15:00 - 15:15 Inloop
15:15 - 16:00
Optiver We are always on the lookout for motivated students with an analytical mindset, a flair for numbers and excellent problem solving skills. Are you interested to find out if you have what it takes to become a Researcher? The day will begin with a general introduction about Optiver and a short introduction about Market Making (our core activity), before we will give you an insight into our Research department. By playing the game “Guess the unknown” we will explain more about the role and daily routine of a Researcher. If there is some time left afterwards, our recruiter will stick around and challenge you to put your mathematical skills to the test by completing our 8 minute numerical test.
16:00 - 16:15 Pauze
16:15 - 17:00
Gupta Strategists Consultancy in de gezondheidszorg
This talk will be given in Dutch.
Gupta Strategists ondersteunt bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg bij strategische vraagstukken en het structureel verbeteren van hun prestaties. Opdrachtgevers zijn zorginstellingen, zorgverzekeraars, toezichthouders en financiers.
Gedreven door inhoud
De consultants van Gupta Strategists vormen een hecht en ondernemend team. De afgelopen jaren is Gupta Strategists snel gegroeid. De uitgangspunten blijven hetzelfde: hecht, gedreven door inhoud, gericht op de hoogste standaard en met groot onderling vertrouwen. Formele titels zijn er niet, iedereen wordt beoordeeld op individuele merites en resultaten bij klanten. Teamleden werken vanuit eigen verantwoordelijkheid en collegiale gelijkwaardigheid.
Op 1 mei geven wij een korte bedrijfspresentatie waarin je alle vragen kunt stellen over de projecten die wij doen en hoe het is om bij Gupta Strategists te werken. Hopelijk tot dan!
17:00 - 17:15 Pauze
17:15 - 18:00
AIVD Wiskunde bij een inlichtingendienst
Wat voor werk gebeurt er bij een technische inlichtingendienst en wat voor wiskunde komt hierbij kijken? Hoe kan een wiskundige helpen Nederland veilig te houden? Aan de hand van voorbeelden gaan we hierop in, van Abelse varieteiten tot lineaire regressie. Een toneelstuk in drie akten.
18:00 - 19:00 Borrel in de Vagant

Newton Track

KBG Atlas

Tijd Onderdeel
15:00 - 15:15 Inloop
15:15 - 16:00
ASML Why I ended up working at ASML! By Niels Havik
Think >10 kW lasers, plasma, advanced optics and sub-nanometer accuracy interferometry. After studying Mathematics and Physics in Utrecht I started working at ASML – I want to talk about technology and why I ended up at ASML.
16:00 - 16:15 Pauze
16:15 - 17:00
TMC Physics In de arbeidsmarkt zie je steeds meer flexibilisering. Dit gebeurt in alle industrieën en op alle opleidingsniveaus. Waar komt deze trend vandaan en wat zijn de kansen en uitdagingen voor bedrijven, maar met name voor jou als professional? Daar gaan we het, aan de hand van een aantal voorbeelden, over hebben. - Jeroen van Dam
17:00 - 17:15 Pauze
17:15 - 18:00
TNO TNO, the Netherlands organization for applied scientific research, aims to connect people and knowledge to create innovations that boost the sustainable competitive strength of industry and well-being of society. One of the topics within TNO is quantum, in which expertise from physicists, mathematicians, computer scientists, system engineers and many others is combined. Within QuTech we work on designing and building the first quantum computer, but we also work on quantum simulation, quantum algorithms, and consider the threat a quantum computer poses on cyber security. Within my talk I will discuss the work of TNO in more detail, and highlight the possible roles for researchers with different expertise. – Maran van Heesch
18:00 - 19:00 Borrel in de Vagant

Foto's van het afgelopen Carrièresymposium